O-ring

RoHS - richtlijn

Restriction of Hazardous Substances

(Europese verordening 2011/65/EU)

RoHS is gericht op het terugdringen en voorkomen van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. De basis hiervoor is in 2002 gelegd in de vorm van de richtlijn 2002/95/EG. Deze is in 2011 vervangen door de 2011/65/EU, die in juli van dat jaar van kracht geworden is en bekend staat onder de RoHS II.

In RoHS is een lijst met chemische stoffen opgenomen waarvoor beperkingen gelden. De stoffen mogen alleen nog maar voorkomen in elektrische en elektronische apparatuur, indien de concentratie (gewichtsprocent) onder de hieronder vermelde maximum van het homogene materiaal blijft. Het betreft het bij de onderstaande chemische stoffen vermelde gewichtspercentage:

  • Lood (0,1 %)
  • Kwik (0,1 %)
  • Cadmium (0,01 %)
  • Zeswaardig chroom (0,1 %)
  • Polybroombifenylen (PBB's) (0,1 %)
  • Polybroomdifenylethers (PBDE's) (0,1 %)
  • Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (0,1 %)*
  • Butylbenzylftalaat (BBP) (0,1 %)*
  • Dibutylftalaat (DBP) (0,1 %)*
  • Di-isobutylftalaat (DIBP) (0,1 %)*

* De beperking van DEHP, BBP, DBP en DIBP is niet van toepassing op kabels of reserveonderdelen voor de reparatie, het hergebruik, het aanpassen van de functionele aspecten of het verbeteren van de capaciteit van EEA die voor 22 juli 2019 op de markt zijn gebracht, en op medische hulpmiddelen, met inbegrip van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, en meet- en regelapparatuur, met inbegrip van industriële meet- en regelapparatuur, die voor 22 juli 2021 op de markt zijn.

ERIKS hecht belang aan het naleven van de RoHS II richtlijn. Het beleid is erop gericht dat uitsluitend producten worden verkocht die RoHS II compliant zijn. De waarborging hiervan is opgenomen in Kwaliteitsprocedures. De algemene RoHS verklaring van ERIKS voldoet aan de laatste update (EU) 2015/863 en kunt u hier downloaden.

Alle detailinformatie over de RoHS II richtlijn 2011/65/EU kunt u raadplegen op de officiële website; klik hier

Meer informatie over ERIKS en ROHS

Voor meer informatie over voedselveiligheid en ERIKS, vul het formulier hieronder in of neem contact op met de dichtstbijzijnde ERIKS Sealing & Polymer locatie.

Our brands
eriks_logo.jpg
logo_kalrez.jpg
pioneer-weston-logo.jpg
logo_viton.jpg
garlock-logo.jpg
saint-gobain-logo.jpg
parco-seals-logo.jpg
freudenberg-logo.jpg
parker-logo.jpg
Our customers
asml.jpg
gsk.jpg
bosch.jpg
emerson.png
shell.png
heineken.png
tata-steel.jpg
cargill.png
daimler.jpg
friesland-campina.jpg
philips.png
 
Our memberships and certifications
logo_esa.jpg
logo_eusga.jpg
072 - 514 18 55 | Vraag het ERIKS.
Om uw vraag snel te kunnen beantwoorden vragen wij u alle velden in te vullen.
Dhr. / Mevr.